Den kristne Gud Tilbake til artikkelmenyen

***

Den kristne Gud er THEOS.

Dette ord betyr - i motsetning til DEN BLINDE GUD - DEN SOM SER (anskuer godt og ondt, rett og galt), og da det er tale om å "se" i overført betydning, får vi: DEN SOM FORSTÅR (HVA SOM ER GODT OG  ONDT, RETT OG GALT).

GUD-LIKHETEN hviler alltid på kunnskapen om det som er godt og ondt: "Da sa slangen - Lysbringeren, i betydningen ”den som bringer lys” – opplysning/kunnskap om godt og ondt - : Dere kommer slett ikke til å dø! Men den uforstandige Gud, den nidkjære sverdsvingende krigsgud Nidkjær som slår i hjel, manndreperen, vet at på den dagen dere ”mater” dere av prinsippene godt og ondt, vil deres åndelige øyne bli åpnet; og dere vil bli som Theos, den forstandige Gud, og kjenne godt og ondt” (Fritt oversatt etter 1. Mosebok 3, 4-5).

SATAN-LIKHETEN hviler alltid på kunnskapsløsheten om det som er godt og ondt:

Til dom er jeg kommet til denne verden for at de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde. Noen av fariseerne som sto der, hørte ham og sa: Vi er kanskje også blinde? Jesus svarte: Var dere blinde, hadde dere ingen skyld. Men nå sier dere at dere er seende. Derfor er og blir dere skyldige. (Johannes 9, 39).

Han fortalte dem også en lignelse:

Kan vel en blind lede en blind? Vil da ikke begge falle grøften? En lærling står ikke over sin mester, men når han er utlært (om det som er godt og ondt), blir han som sin mester. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Og hvordan kan du si til din bror: "Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!" du som ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye. (Fritt oversatt etter Lukas 6, 39-42).

Igjen spør jeg dere ortodokse kristne: Hva mente Jesus om de skriftlærde, de lærde i Skriften?

Han sa: La dem fare. De er blinde veiledere for blinde, og når en blind veileder en blind, faller de begge i grøften. (Matteus 15,14).

Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ingen sannhet i ham. Når han lyver (om godt og ondt), lyver han ut fra sitt eget (syn på godt og ondt), for han er en løgner og en løgnens far. Men jeg sier sannheten (om godt og ondt), men dere tror meg ikke. Hvem av dere kan vise at jeg har gjort synd? Men når det er sannheten (om godt og ondt) jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud, men av djevelen. (Fritt oversatt etter Johannes 8, 43-47).

GUD-LIKHETEN, innsynet i godt og ondt, er dessverre ikke en permanent tilstand i bevissthetslivet, den kan vinnes og den kan tapes ved misforståelse eller feiltagelse. Det er det som kommer til uttrykk i ordet
HAMARTIA i Det nye testamente når Jesus sier at han kom til verden for å åpne øynene på dem som var blitt villedet av de skriftlærde, åndelige blinde veiledere for åndelige blinde, og ikke innså sannheten om godt og ondt og levde etter moralen ”øye for øye, tann for tann”, hvis mening i denne sammenheng betyr forfeiling av det himmelske mål (feiltagelse og misforståelse), og som er spesielt farlig hvis misforståelsen om Gud og Djevelen blir oppfattet som den egentlige sannhet.

Dere ortodokse kristne som skryter og hovmodig påstår at dere kjenner Gud, ikke engang ser forskjell på kjærlighet og nidkjærhet, til dere har jeg bare én ting å si med Jesu egne ord før jeg vender tilbake til den som sendte meg til verden for å overbringe nøkkelen til kunnskapen om godt og ondt, GOOD AND EVIL - THE PRINCIPLE OF THE GO(O)D AND THE PRINCIPLE OF THE (D)EVIL:

Dere kjenner verken meg eller min Far. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min Far. (Johannes 8, 19).

Dårer og blinde.

Post scriptium:

Da jeg postet dette på Jesus Online, ble ordstyrer/administrator overbevist om at de hadde selveste Antikrist online. Jeg ble straks utestengt fra forumet, og samtlige av mine innlegg ble slettet. For sannheten, den skal ikke opp i dagens lys, den skal forties til verden går under, gjemmes og glemmes så mørkets krefter som utgir seg for å være lysets krefter, kan fortsette med sitt falskneri av Skriften og bedrageriet om Jesu misjon på denne krigsherjede jord, inntil den atter ligger øde og tom i universet.

I god gammel jødisk og kristen tradisjon hermed, slår man i hjel "falske profeter", det vil si hver den som ikke taler ut fra de skriftlærdes hellige bøkers sunne lære om Gud og Djevelen, så de kan bevare løgnen og de villedete i en permanent villedningstilstand.

***

Tilbake til artikkelmenyen